Základy sociologie 1 - KSB

Díl 1.
Část 1.
Úvod do psychologických základů
praxe poznávání a tvořivosti
Část 2.
Dostatečně všeobecná teorie řízení (DVTŘ)
a některé aspekty praktického řízení

 

Skladem
Kód: 53
50 Kč
Kategorie: E-KNIHY
Formát:: PDF, EPUB, nebo MOBI
Velikost:: 3MB
Jazyk:: česky
Zaklady sociologie 1vel
E-kniha

Budeme-li vycházet ze skutečnosti, že posláním vědy je řešit různorodé problémy, se kterými se střetávají lidé, kulturně svébytné společnosti a vůbec lidstvo jako celek, tak velké množství problémů zděděných z minulosti, stálé vytváření nových a jejich další prohlubování, tvoří základ pro předpoklad, že historicky vzniklé společenskovědní disciplíny nejsou adekvátní životu jako takovému. A z toho vyplývá, že neadekvátními životu jako takovému musí být i požadavky vzdělávacích standardů v oblasti společenských věd jak pro základní, střední, tak i vysoké školy. Proto je dodržování vzdělávacích standardů v oblasti společenskovědních oborů pouze pokračováním politiky formování neadekvátního chápání světa u žáků ze základních škol a studentů ze středních a vysokých škol, jehož důsledkem je neustálé obnovování potenciálu pro vznik budoucích problémů, pohrom a katastrof.

To bylo důvodem, proč jsme se rozhodli volným způsobem napsat a otisknout koncepční materiály vzhledem ke stávajícím standardům alternativního studijního kurzu „Základy sociologie“.

Zpět do obchodu