Koncepce společné bezpečnosti - KSB

Hrubé zhrnutie pôvodného materiálu s rozsahom cca. 900 strán

Fundament lepšej, dlhodobo udržateľnej spoločnosti.
Návrh jednotnej základne na kooperáciu všetkých politických strán s cieľom
1. identifikácie, hodnotenia a riadenia kľúčových procesov = problémov(?) spoločnosti,
2. zabezpečenia plnohodnotnej možnosti osvojenia genetického potenciálu človeka a tým
3. zostrojenia podmienok na napĺňanie tvorivého negenetického potenciálu (kultúry) populácie.

Skladem
Kód: 58
50 Kč
Kategorie: E-KNIHY
Formát:: PDF
Velikost:: 695 KB
Počet stran:: 24
Jazyk:: Slovensky
KSB
E-kniha

Obsah:
1. Autorské práva
2. Cieľ publikácie – špecifikácia cieľových vektorov
3. Používaná terminológia
4. Čo je to Človek?
5. Kritérium priblíženia sa k objektívnej realite = vytváranie stavových a chybových vektorov
6. Základné algoritmy samo(?)riadenia dodnes dominujúceho konceptu systému
tzv. západnej civilizácie
7. Riadenie(manažment)
8. Metódy zisťovania kľúčových charakteristík ľubovoľného systému
9. Analýzy globálnych fundamentálnych konceptov
10. Človek ako dvojkanálový informačný systém
11. 1. Základná objektívna tendencia – Zmena logiky sociálneho správania
12. 2. Základná objektívna tendencia – Proces globalizácie
13. ProtoDialektika = Staroegyptská a starogrécka Dialektika
14. Dejiny globalizácie
15. Tandemný dialektický princíp riešenia problémov v praxi – optimálne
formy koordinačných centier, riadenia firmy a štátu.
16. Tandem muž - žena
17. 5 foriem moci a ich prepojenie – Konceptuálna, Ideologická, Zákonodárna, Výkonná, Súdna
18. Staronové kategórie svetonázoru MIM vs. Samozvanými „elitami“ propagovaný METS
19. 7 zmyslov človeka
20. Dostatočne univerzálna funkcia tvorenia
21. 6 základných prostriedkov komunikácie (vedenia vojny)
22. Jadro politiky a ekonomiky kreditno-finančného systému – podstata neexistujúcich
maskovacích fiktívnych problémov „sociálnych, zdravotných, zamestnanostných,
dôchodkových, ekologických, kultúrnych, rómskych a iných“ a ich jednoduché RIEŠENIE
skryté na povrchu
23. BOZP (základy psychohygieny)
24. Cvičenia

Zpět do obchodu