DVTR – Dostatočne Všeobecná Teória Riadenia (2011) - KSB

Rozšírená verzia z roku 2011
V knihe sú prezentované osnovné materiály učebného kurzu „procesy riadenia“ na fakulte aplikovanej matematiky Petrohradskej štátnej univerzity (1997 – 2003). Ide o nové rozšírené vydanie s doplneniami a spresneniami predchádzajúcich verzií. Teoretická časť obsahuje 12 príloh ilustrujúcich použitie teórie riadenia v reálnom živote.

Skladem
Kód: 61
50 Kč
Kategorie: E-KNIHY
Formát:: PDF
Velikost:: 2 MB
Počet stran:: 213
Jazyk:: Slovensky
DVTR 2011
E-kniha

OBSAH
Predslov.............................................................................................................3
1. Dostatočne všeobecná teória riadenia: načo to treba?...............................5
2. Kategórie dostatočne všeobecnej teórie riadenia........................................8
3. Stabilita v zmysle predpovedateľnosti.......................................................15
4. Prognostika, proroctvá a realizácia jediného variantu budúcnosti........22
5. Riadenie: kvalita a optimálnosť................................................................35
6. Uzavreté systémy.........................................................................................38
7. Spôsoby riadenia: štruktúrny, v supersystémoch: bezštruktúrny a pomocou virtuálnych štruktúr 41
8. Stabilita riadenia........................................................................................45
9. Schémy riadenia.........................................................................................47
10. Plná funkcia riadenia, intelekt (individuálny a súborný).......................51
11. Manévre a rovnovážne režimy, princípy porovnávania a odhalenia podobnosti 63
12. Manévre a teória katastrof.......................................................................66
13. Procesy v supersystémoch: možnosti ich priebehu..................................69
13.1. Koncept supersystémov...................................................................69
13.2. Osvojenie si rozvojového potenciálu...............................................70
13.3. Autosynchronizácia procesov v supersystémoch.............................77
13.4. Súborný intelekt v supersystémoch..................................................78
13.5. Vnútorné konflikty riadenia v supersystéme....................................79
13.6. Princíp komplementarity informácie a konceptuálne neurčité riadenie ako špecifický druh
konfliktu riadení.................................................................................82
13.7. Obnovenie riadenia supersystému ako jedného celku......................83
13.8. Vzájomne vložené supersystémy s virtuálnou štruktúrou................94
14. Metóda dynamického programovania ako algoritmické vyjadrenie DVTR 96
15. Vstup do riadenia....................................................................................105
Prílohy...........................................................................................................109
1. Čo je to moc v davo-„elitárnej“ spoločnosti.......................................109
2. Psychologické základy samoriadenia spoločnosti...............................122
3. Prirodzený poriadok panovania..........................................................131
4. Túžba po neprirodzenom....................................................................140
5. Všeobecne o svetonázore a jeho základe............................................144
6. Čo sa rozumie „samo sebou“…..........................................................149
7. Mozaiky a kaleidoskopy.....................................................................152
8. Svetonázor: „pre všetkých“ a «pre úzky kruh, ktorého poslaním je riadiť» 155
9. Svetonázor pre všetkých ľudí..............................................................161
10. Cesta k súbornosti.............................................................................172
11. Priaznivý vietor Všedržiteľnosti.......................................................190
12. Lepšia moc nad sebou, než tisícročná moc nad druhými ľuďmi a vecami 208

Zpět do obchodu