Dialektika a ateizmus: dve nezlučitelné podstaty - KSB

O prirodzenom, no "zabudnutom" sposobe chápania človekom Pravdy Života.

Skladem
Kód: 94
50 Kč
Kategorie: E-KNIHY
Formát:: PDF
Velikost:: 2 MB
Počet stran:: 217
Jazyk:: Slovensky
Dialektika a ateizmus
E-kniha

Dialektika a postoj k nej sú pomerne významnou témou, nakoľko história celého 20. storočia bola predovšetkým odzrkadlením pokusov vyriešiť životné problémy národných spoločenstiev i celého ľudstva na základe filozofie, ktorá dostala názov «dialektický materializmus». A kým nebude táto skúsenosť prehodnotená adekvátne vzhľadom na svoju pravdivú podstatu a úlohu v dejinách ľudstva, tak zdedené chyby filozofickej vedy z minulosti, a tiež chyba pohŕdania nutnosťou pestovať v ľuďoch zručnosť pravdoverného analyzovania Života — budú zárodkom nevyhnutných nešťastí, pretože podľa toho ako analyzujeme Život, tak sa v ňom aj správame, pričom mnohonásobne žneme plody činov jak našich vlastných, tak aj činov našich predkov, odovzdávajúc takto nevyhnutnosť žatvy plodov našej sejby — potomkom.

 Predslov
Časť I. (Pomocná)
Revízia a závery
1. Z histórie otázky
2. Antidialektickosť „dialektického“ materializmu
Materské znamienko Biblickej doktríny
3. Kríza ruskej vedeckej filozofie v 19. storočí
4. Dialektickosť Života a úloha «vedeckej filozofie» v spoločnosti
5. Dialektickosť Života a subjektívna racionalita ľudí
6. Dialektická metóda v praxi
6.1. Proti filozofii „dialektického“ materializmu a jej vlastníkom
6.2. Proti materialistickému ateizmu
Viera a rozum
6.3. Proti idealistickému ateizmu
Časť II. (Hlavná)
K pravdovernosti v Živote
7. «Subjektívna dialektika» ako prirodzený, no „zabudnutý“ spôsob objektívneho poznávania
človekom Pravdy Života
7.1. Základná otázka psychológie ako vedy
7.2. Životný algoritmus formovania osobnosti
Rozlíšenie
Štruktúra osobnostnej psychiky, dostupná všeobecnému chápaniu
Mravnosť v algoritmike psychiky
Normálny emočno-zmyslový režim psychickej činnosti
Objektívno-subjektívna prednastavenosť počiatočných podmienok osobnostného rozvoja
Obeh informácie v kanáloch priamych a spätných väzieb v živote človeka
Odbočenie: O inštinkte sebazáchovy, stádovito-svorkovitom správaní a Ľudskosti
7.3. «Subjektívna dialektika» ako metóda objektívneho poznania
Prekonanie poznávacích obmedzení konečných jazykových systémov: teoréma Gödela a
«subjektívna dialektika»
Mravná podmienenosť kritérií pravdivosti
Princípy organizovania sebakontroly v procese samoriadenia
Tandemový princíp činnosti
Tri druhy «mystiky» — viditeľné «mystérium» Života
Záver

Zpět do obchodu