Ako a prečo sa písma robia svatými - KSB

Ak by sme chceli pozorne čítať Bibliu a uviesť jej text do súladu so životom, potom môže vzniknúť množstvo otázok, na ktoré odpovede nezískate nikde. A tu máme dve možnosti: prvú - ktorú nám ponúka cirkev, jednoducho veriť obsahu Biblie v tom zmysle, že je to «Bohom vnuknutý text»; druhú - pokúsiť sa v texte oddeliť Bohom vnuknutý obsah od vlastných ľudských výmyslov, t.j. od neskorších subjektívnych vsuviek do Jediného Svätého Písma tými, ktorí tým sledovali osobné alebo korporatívne ciele.

Skladem
Kód: 91
50 Kč
Kategorie: E-KNIHY
Formát:: PDF
Velikost:: 2MB
Počet stran:: 43
Jazyk:: Slovensky
Ako a prečo sa písma
E-kniha

Samozrejme, cesta hľadania istiny si vyžaduje veľa práce, no inej možnosti niet.

Preskúmame pozície kresťanskej vierouky, vrátane Starého a Nového zákona, ktoré spôsobujú, jemne povedané, nepochopenie a presnejšie – neprijatie u súčasných výskumníkov Biblie a nielen u súčasných…

Budú nás zaujímať nasledovné otázky:

·Sú listy apoštola Pavla pravé?

·Kto, kedy a za akým účelom uznal Ježiša Krista bohom?

·Prečo si latinskí vymysleli ukrižovanie Krista?

·Ako a kedy bolo na Rusi zavedené kresťanstvo v latinskej modifikácii?

·Prečo sa v Starom zákone (Tóre) objavila úžernícka doktrína?

·Úloha rímsko-katolíckej cirkvi a judaizmu v ustanovení Starého zákona ako «svätej knihy» na Rusi.

Prvé tri body o kresťanstve majú obrovský vplyv na svetonázor ľudí, ale posledné na globálny finančno-ekonomický systém, a preto aj na obyvateľstvo Zeme.

Týmto a iným otázkam sa budeme venovať nižšie.

 

OBSAH
Predslov
1. «Druhé Evanjelium»
O apoštolovi Pavlovi
O dejinách kresťanstva
O Biblii a jej autoroch
O prácach Otcov cirkvi
O židoch
2. Obdobie Čiernej Madony
О stave predkresťanskej Rusi
Hospodársky rozkvet a kult Čiernej Madony
3. Udalosti v Európe po roku 1300
4. Ako bola uskutočnená zámena
Rád templárov
Avignonské zajatie „pápežov“
Koncil v Kostnici
Ferraro-Florentský koncil
Tridentský koncil
Rozhodnutia Tridentského koncilu
Inkvizícia na Západe
Teoretický» základ inkvizície
Základné herézy. V čom je podstata?
Bogomilovia (katari)
Ariáni a osobitosti ich vierouky
Vzťah slovanskej viery s ariánstvom, katarmi a bogomilmi
Bolo na Rusi dvojvierie?
5. «Hybridná vojna» proti Rusi
„Smuta“ – Nepokoje
Príchod Romanovcov
Vytvorenie mýtu o krstení Rusi — viditeľná ruka Vatikánu
Kedy prijal Vladimír kresťanstvo?
Rozkol
O úlohe Grékov a Kyjevčanov v organizácii rozkolu
Úloha židovstva
Nikon
Stav náboženstva v Rusku na konci 17. storočia
«Spoveď» Ignáca Soloveckého

Zpět do obchodu