Krátky kurz… - KSB

Čitateľovej pozornosti predkladaná práca je maximálne krátky výklad obsahu spoločensko-ekonomickej koncepcie, ktorá je alternatívou jasne viditeľnému dnešnému neporiadku. Preto jej názov možno chápať v oboch významoch slova «kurz»:
- ako doporučený smer pohybu,
- i ako výklad nejakého poznania s cieľom predania ho tým, ktorí pociťujú nedostatok vo vedomostiach.

Skladem
Kód: 109
50 Kč
Kategorie: E-KNIHY
Formát:: PDF
Velikost:: 3MB
Počet stran:: 237
Jazyk:: Slovensky
kratky kurz
E-kniha

Vnútorný Prediktor SSSR: vysvetlenie prijatej terminológie

1. Úvod

2. Bluf o samoregulácii trhu

3. Následky zmeny pomeru etalónových fekvencií biologického a sociálneho času

4. Náš svetonázorový štandart

5. Biblická koncepcia v jej podstate

5.1. Riadenie v spoločnosti

5.2. Doktrína "Deuteronómia-Iziáša"

6. Zabezpečenie spoločensky prospešnej orientácie samo sa regulujúcich makroekonomických systémov

6.1. Problém popisov ekonomickej reality

6.2. Popis mnohoodvetvových výrobno-spotrebiteľských systémov

6.3. Osnovy teórie podobnosti makroekonomických systémov

6.4. Odôvodnenosť plánovaného rozvoja makroekonomiky

6.5. Riadenie makroekonomických systémov samoreguláciou

6.6. Prostriedky zostavenia makroekonomiky z množstva mikroekonomík

6.7. Kreditno-finančný systém a trhy

6.8. Štandartizácia

6.9. Účtovníctvo a vyvážené modely makroúrovne mnohoodvetvových výrobno-spotrebiteľských systémov

6.10. Poučenie marxizmu

6.11. Ekológia makroekonomických systémov

6.12. Aktuálne riadenie štatistických charakteristík výroby v národnom hospodárstve v rámci výrobného cyklu

6.13. Теória podobnosti mnohoodvetových makroekonomických systémov v jej matematickom vyjadrení

7. Je hlúpe si myslieť, že zlí netvoria zlo

8. Človečenstvo — to nie je dav plus "elita"

9. Konceptuálny výber Ruska

10. Kľúčový ústavný princíp. «Spoločnosť je moc»: spätné väzby v ekonomike

11. ...k Božej dŕžave

11.1. Náš život: v Jedinom Zákone alebo podľa "Tajnej" doktríny?

11.2. Rusko, Rus! Chráň sa, chráň...

11.3. Spravodlivé dielo nie je zlým úmyslom

11.4. “Občianska spoločnosť": kriminalita a psychopatia

11.5. Otázka pre každého: Váš život je v Jedinom Zákone alebo pod "Tajnou" doktrínou?...

11.6. Svetonázorový samotest

Príloha

Teoretická platforma všetkých mysliacich strán.

Koncepcia bezpečnosti spoločnosti v globálnom historickom procese

1. Súčasná civilizácia v globálnom historickom procese: retrospektíva a perspektívy

2. Boj o globálne riadenie výrobných síl ľudstva

3. Vnútorné príčiny krachu Sovietského zväzu a vzniku SNŠ — spoločenstva nefunkčných štátikov

4. Меtodológia poznania — prostriedok jednoty konceptuálne mocnej strany

5. Prechod ku konceptuálne vyhranivšej sa spoločnosti bez útlaku jedných druhými je podmienkou ďalšieho života ľudstva

Záver

Zpět do obchodu